MENU
Aula_close Layer 1

8 - 2 modellen

8 - 2 modellen

På Hornbæk Skole arbejder vi med en grundlæggende struktur med 8-2 ugers perioder. Et skoleår består af 40 skoleuger. Hos os er året så opdelt i fire 10 ugers perioder og hver 10 ugers periode er igen opdelt i 8 uger med fagdelt undervisning og 2 uger med tværfaglig og projektorienteret undervisning. Der for hedder det 8 - 2 modellen.

Vi vil gerne skabe en skole, hvor elever og personale arbejder undersøgende og nysgerrigt, og hvor der er fokus på både fællesskab og den enkelte. En skole hvor vi udfordrer forståelsen af en klasse og en lærer. Vi arbejder med parallellagt undervisning, således at lærere og elever kan samarbejde på årgange og skabe nye faglige og sociale fællesskaber.

Det betyder, at vi i vores 2-ugers perioder arbejder ud fra nedenstående vision.

HVORFOR- HVAD-HVORDAN

Hvorfor gør vi det - formålet

 • For at styrke elevernes læring
 • For at styrke elevernes trivsel
 • For at styrke elevernes motivation og engagement
 • For at give mulighed for at arbejde med det 21. århundredes kompetencer
 • For at skabe en varieret undervisning

Hvad gør vi – tænkning og metoder

 • Mulighed for fordybelse
 • Mulighed for at arbejde med praksisfagligheder
 • Mulighed for at arbejde med elevernes egne projekter
 • Mulighed for åben skole samarbejder
 • Mulighed for en mere nysgerrig og eksperimenterende undervisning
 • Mulighed for projektundervisning, tværfaglighed og tematiske arbejder
 • Mulighed for innovative processer

Hvordan gør vi det – vores praksis

 • Vi arbejder med projekter, temaer og emner
 • Vi har fokus på praksisfagligheder
 • Vi inddrager eleverne i planlægning og arbejdsprocesser
 • Vi arbejder med åbne problemstillinger
 • Vi er optaget af modellering, processer og mål
 • Vi lærer mens vi arbejder og derfor begår vi fejl undervejs
 • Vi har høje forventninger til eleverne
 • Vi har fokus på rammer og vejledning
 • Vi skaber og designer
 • Vi laver konkrete forløb og produkt