MENU
Aula_close Layer 1

Karakterer

OVERSIGT OVER KLASSERNE, KARAKTERGENNEMSNIT– OG KVALITETSRAPPORT

Hornbæk Skole er en folkeskole med 450 elever, der er fordelt på 21 klasser fra 0. til 9. klasse.
Klassekvotienten er mellem 20 – 24 elever.

9. klassernes karaktergennemsnit ved de seneste afsluttende prøver:

Disciplin SPS FP9
Dansk – Mundligt 6,98 8,08
Dansk – Retskrivning 6,80 6,06
Dansk – Læsning 6,38 5,80
Dansk – Skr. fremstilling 7,18 6,90
 Engelsk – Mundtlig 7,59 8,14
 Engelsk – Skriftlig 7,00 7,21
 Tysk – Mundtlig 6,80  
 Tysk – Skriftlig 7,12  
Fransk – Mundtlig 6,35  
Fransk – Skriftlig 5,29  
Kristendomskundskab 6,72  
Kristendomskundskab – Mundtlig    
Historie 5,98  
Historie – Mundtlig    
Samfundsfag 6,06  
Samfundsfag – Mundtlig   7,13
Matematik – Mundtlig 6,69  
Matematik – Problem 6,90 5,34
Matematik – Færdighed 7,56 6,58
Fysik/kemi – Praktisk/mund.   6,39
Geografi 7,70  
Geografi – Skriftlig   6,04
Biologi 7,78 7,71
Biologi – Skriftlig    
Obligatorisk projektopgave   7,93

 

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 og 2016/2017 (seneste) for skolerne i Helsingør Kommune:

20766-18_v1_Kvalitetsrapport for skoleårene 20152016 og 20162017 Final

Har du spørgsmål til kvalitetsrapporten, er du velkommen til at kontakte skoleleder:

Simon Svenstrup
Tlf.: 4928 1682
E-mail: sis08@helsingor.dk