MENU
Aula_close Layer 1

Job på skolen

Vi har lige nu to ledige stillinger. Læs mere nedenfor.

 

Lærer med engagement og kompetencer i matematik og idræt

Hornbæk skole har den 1. august brug for én lærer til matematik og idræt i fase 2 (5. til 9.klasse), Hvis du derudover kan byde ind på nogle af fagene tysk eller naturfag, vil vi blive ekstra glade.

Vi søger en lærer, der, sammen med teamkolleger, er optaget af at udvikle en varieret undervisning, der tilgodeser så vel ”højt- som lavtflyvende” elever.  Du skal desuden være klar til at arbejde med innovation og teknologiforståelse i tværfaglige sammenhænge.

Vi har fokus på, at børnene skal kunne mestre det 21. århundredes kompetencer, og du skal derfor kunne se det vigtige i at arbejde med dette område. Over de kommende år implementerer vi projektbaseret læring (PBL), som bliver gennemgående arbejdsform på hele skolen.

Hvis ovennævnte er noget for dig, og du også ser det at være primærlærer som en vigtig del af jobbet, ser vi frem til at tale med dig og høre hvilke øvrige fag, du har kompetencer indenfor, og hvad du særligt brænder for i lærerjobbet.

På Hornbæk Skole er vi ambitiøse omkring alle elevers læring og trivsel – også dem, der har brug for en ekstra hjælpende hånd.

Vores skoles fornemmeste opgave er at give eleverne de bedste læringsoplevelser. Vores vision er, at vi sammen skaber passende udfordringer for alle, fordi vi mener, at læring ikke foregår i takt. Vi vil sammen skabe mangfoldige og varierede fællesskaber, hvor målet er, at ingen skal opleve, at de står alene.

På Hornbæk Skole tør vi gøre tingene på nye måder og vi er optagede af, hvad der giver mening i den konkrete situation. Vi har delt året op i 4 perioder af 10 uger. Perioderne er delt i en 8-ugersperiode og en 2-ugersperiode, hvor vi arbejder tværfagligt, projektorienteret og har fokus på det 21. århundredes kompetencer.

Vi kan tilbyde dig et stærkt teamsamarbejde og sparring med dygtige vejledere og kollegaer, der tæller både lærere og pædagoger.

Læs mere om vores skole på https://hornbaek-skole.aula.dk/ Her er der også link til vores facebookside.

Ring til skoleleder Simon Svenstrup på tlf. 2531 1682 eller leder af fase 2 Bjarke Willemoes på tlf. 4186 8263 for yderligere information eller aftale om besøg på skolen. Vi afholder løbende jobsamtaler, men sidste ansøgningsfrist er fredag den 12. juni Kl. 12.00.

Stillingen lønnes efter overenskomsten med indplacering på relevant grundlønstrin. Hertil ydes eventuelt funktions- og kvalifikationsløn efter forhandling på grundlag af Helsingør Kommunes lønpolitik.

Helsingør Kommune kræver, at der indhentes en straffe- og børneattest for den ansøger, der påtænkes ansat, og denne indgår i den samlede afsluttende vurdering.

Du skal sende din ansøgning via kommunens hjemmeside https://www.helsingor.dk/om-kommunen/job-og-uddannelse/ledige-job/

 

Specialpædagog til Hornbæk Skole

Vi søger en pædagog til vores ressourcecenter. I ressourcecenteret har vi fokus på arbejdet i klasserne, hvor vi tilbyder en pædagogisk indsats til både elever og klasseteam. Jobbet vil derfor primært være som pædagogisk ressource på elevgrupper i klasserne med fokus på elevernes trivsel, samarbejde og motivation, så de får en god skoledag med deres kammerater. Arbejdet sker i tæt samarbejde med lærere og pædagoger i årgangsteamet og i tæt dialog med forældre, psykologer og andre faggrupper.

Der kan også indgå opgaver i Stafetten, der er et lille fleksibelt tilbud til elever, der uden for klassen har brug for en tættere guidning i en periode.

Der vil i perioder være behov for fleksibilitet i forhold til skift i arbejdsopgaver mellem grupper og enkelte elever.

Ressourcecenteret består af 5 faste medarbejdere og et antal fleksible ressourcepersoner.

Vi arbejder med en kommunal politik om en løsningsfokuseret tilgang, og alle indsatser bygger på en relationel, anerkendende, løsningsfokuseret tilgang, hvor co-teaching, Low Arousal, mentalisering, aktionslæring og klassemøde er nogle af de metoder, som anvendes.

På Hornbæk Skole er vi ambitiøse omkring alle elevernes læring og trivsel – også dem, som har brug for en ekstra hjælpende hånd.

Vores skoles fornemmeste opgave er at give eleverne de bedste læringsoplevelser, og vores vision er, at vi sammen vil skabe passende udfordringer for alle, fordi vi ikke mener, at læring foregår i takt. Vi vil også sammen skabe mangfoldige og varierede fællesskaber, fordi vi har som mål, at ingen skal opleve, at de står alene.

På Hornbæk Skole tør vi gøre tingene på nye måder, og vi er optagede af, hvad der giver mening i den konkrete situation. Vi arbejder tværfagligt og projektorienteret og har fokus på det 21. århundredes kompetencer.

Vi kan tilbyde dig et stærkt teamsamarbejde og mulighed for sparring med dygtige vejledere og kollegaer, der tæller både lærere og pædagoger.

Læs mere om vores skole på www.hornbaek-skole.aula.dk. Her er der også link til vores facebookside.

Du er velkommen til at ringe til Hornbæk Skole tlf. 4928 1680 eller til skoleleder Simon Svenstrup på tlf. 2531 1682 for yderligere information eller aftale om besøg på skolen. Vi afholder løbende jobsamtaler, men sidste ansøgningsfrist er fredag den 29. maj kl. 12.00. Ansættelse sker pr. 1. august 2020.

Stillingen er på fuld tid og lønnes efter overenskomsten med indplacering på relevant grundlønstrin. Hertil ydes eventuelt funktions- og kvalifikationsløn efter forhandling på grundlag af Helsingør Kommunes lønpolitik.

Helsingør Kommune kræver, at der indhentes en straffe- og børneattest for den ansøger, der påtænkes ansat, og denne indgår i den samlede afsluttende vurdering.

Du skal sende din ansøgning via kommunens hjemmeside www.helsingor.dk.