MENU
Aula_close Layer 1

Job på skolen

2-3 lærere søges

Hornbæk Skole søger 2-3 lærere. Vi søger dansklærere og måske en læsevejleder, men vi er også interesserede, hvis du kan byde ind med andre fag fx musik, tysk, håndværk og design, naturfag eller matematik. To af stillingerne vil være tilknyttet 1. årgang og 7. årgang og vil begge indeholde en primærlærerfunktion.

Du skal være klar til at arbejde med projektbaseret læring samt innovation og teknologiforståelse i tværfaglige sammenhænge.

Vi har fokus på, at eleverne skal kunne mestre det 21. århundredes kompetencer, og du skal derfor kunne se det vigtige i at arbejde med dette område. Over de kommende år implementerer vi projektbaseret læring, PBL, som gennemgående arbejdsform på hele skolen.

Hvis ovennævnte er noget for dig, og du også ser det at være primærlærer som en vigtig del af jobbet, ser vi frem til at tale med dig og høre mere om, hvad du særligt brænder for.

På Hornbæk Skole er vi ambitiøse omkring alle elevers læring og trivsel – også dem, der har brug for en ekstra hjælpende hånd.

Vores skoles fornemmeste opgave er at give eleverne de bedste læringsoplevelser. Vores vision er, at vi sammen skaber passende udfordringer for alle, fordi vi mener, at læring ikke foregår i takt. Vi vil sammen skabe mangfoldige og varierede fællesskaber, hvor målet er, at ingen skal opleve, at de står alene.

På Hornbæk Skole tør vi gøre tingene på nye måder og vi er optagede af, hvad der giver mening i den konkrete situation. Vi har delt året op i 4 perioder af 10 uger. Perioderne er delt i en 8-ugersperiode og en 2-ugersperiode, hvor vi arbejder med projektbaseret læring og har fokus på det 21. århundredes kompetencer.

Vi kan tilbyde dig et stærkt teamsamarbejde og sparring med dygtige vejledere og kollegaer, der tæller både lærere og pædagoger.

 

Læs mere om vores skole på: www.hornbaek-skole.aula.dk/. Her er der også link til vores facebookside.

Ring til skoleleder Simon Svenstrup på tlf. 4928 1680 for yderligere information eller aftale om besøg på skolen.
Vi afholder løbende jobsamtaler, men sidste ansøgningsfrist er mandag den 11. januar.

Stillingen lønnes efter overenskomsten med indplacering på relevant grundlønstrin. Hertil ydes eventuelt funktions- og kvalifikationsløn efter forhandling på grundlag af Helsingør Kommunes lønpolitik.

Helsingør Kommune kræver, at der indhentes en straffe- og børneattest for den ansøger, der påtænkes ansat, og denne indgår i den samlede afsluttende vurdering.

Du skal sende din ansøgning via kommunens hjemmeside https://www.helsingor.dk/om-kommunen/job-og-uddannelse/ledige-job/