MENU
Aula_close Layer 1

Job på skolen

2 stillinger pt:  Pædagog til SFO og skole samt Læringsvejleder på fuld tid

Pædagog til SFO og skole

Vi søger en pædagog til Hornbæk Skoles SFO og med opgaver som skolepædagog på 0.-3. årgang.

Vores skole er 2-sporet, og vi har 120 børn i SFO. SFO og skole deler lokaler, og SFOens omdrejningspunkt er ”hjerterummet”, der danner rammen om det store fællesskab. Vi er meget udenfor og har gode udendørs værksteder. Vi har bålplads og tæt til skov, strand og vand og mange andre faciliteter, som vi bruger tit og ofte med vores skønne børnegruppe. Vi er en engageret personalegruppe og vi glæder os til at høre, hvad du kan tilbyde.

Derudover har vi et godt samarbejde pædagoger og lærere imellem. Alle pædagoger er tilknyttet en årgang, hvor de sammen med lærerne har et tæt samarbejde om børnene.

På Hornbæk Skole og SFO arbejder vi med en kommunal politik om løsningsfokuseret tilgang, og alle indsatser bygger på en relationel og anerkendende tilgang.

Vi er ambitiøse omkring alle elevernes læring og trivsel – også dem, som har brug for en ekstra hjælpende hånd. Vi tør gøre tingene på nye måder, og vi er optagede af, hvad der giver mening i den konkrete situation.

Vi vil gerne give eleverne de bedste læringsoplevelser, og vores vision er, at vi sammen vil skabe passende udfordringer for alle, fordi vi ikke mener, at læring foregår i takt. Vi vil også sammen skabe mangfoldige og varierede fællesskaber, fordi vi har som mål, at ingen skal opleve, at de står alene.

Læs mere om vores skole på www.hornbaekskole.dk Her er der også link til vores facebookside.

Du er velkommen til at ringe til Hornbæk Skole tlf. 4928 1680 eller til skoleleder Simon Svenstrup på tlf. 2531 1682 for yderligere information eller aftale om besøg på skolen. Vi afholder løbende jobsamtaler, men sidste ansøgningsfrist er mandag den 12. april kl. 12.00. Ansættelse sker hurtigst muligt og senest pr. 1. maj 2021.

Stillingen er på fuld tid og lønnes efter overenskomsten med indplacering på relevant grundlønstrin. Hertil ydes eventuelt funktions- og kvalifikationsløn efter forhandling på grundlag af Helsingør Kommunes lønpolitik.

Helsingør Kommune kræver, at der indhentes en straffe- og børneattest for den ansøger, der påtænkes ansat, og denne indgår i den samlede afsluttende vurdering.

Du skal sende din ansøgning via kommunens hjemmeside www.helsingor.dk

 

 

Læringsvejleder på fuld tid

Hornbæk Skole søger en læringsvejleder på fuld tid.

Centralt i vejlederopgaven er arbejdet som PLC-medpraktiker i skolens mange forskellige lærer- og pædagogteams, og opgaverne spænder bredt fra fx supervision til koordination af indsatser i PLC. Desuden skal du indgå i et tæt samarbejde med skolens ledelse og lederen af Ressourcecenteret med fokus på det strategiske arbejde i at udvikle kvalitet i undervisningen.

Du er uddannet folkeskolelærer og har måske en videreuddannelse som læringsvejleder, læsevejleder eller anden relevant uddannelse.

Du er optaget af at udvikle varierede og innovative læringsfællesskaber og har en projektbaseret tilgang til læring.

Du får en central rolle på Hornbæk Skole, og derfor forventer vi stort engagement, gode kommunikative evner, samt at du kan arbejde selvstændigt og ubesværet indgå i forskellige professionelle relationer.

På Hornbæk Skole tør vi gøre tingene på nye måder, og vi er optagede af, hvad der giver mening i den konkrete situation.

Vi har fokus på, at eleverne skal kunne mestre det 21. århundredes kompetencer, og du skal derfor kunne se det vigtige i at arbejde med dette område.
Over de kommende år implementerer vi PBL - Projektbaseret Læring som gennemgående arbejdsform på hele skolen, og vi er allerede godt i gang.

Vi forventer, at du

  • har et inkluderende og anerkendende læringssyn
  • arbejder relationskompetent
  • har kendskab til undervisningspraksis og metoder, som styrker det inkluderende læringsfællesskab i klassen
  • er nysgerrig efter at udvikle undervisning, der understøtter Projektbaseret Læring
  • har kvalifikationer til at udvikle og understøtte didaktisk og pædagogisk praksis hos kolleger bl.a. gennem medpraktikerforløb i forhold til undervisningens tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering
  • kan lave observationer og gøre brug af den indhentede data som led i arbejdet med at følge og vurdere elevernes læring og progression.
  • Vi kan tilbyde dig en arbejdsplads i smukke omgivelser tæt på skov og strand med et godt kollegialt fællesskab, hvor vi vægter teamsamarbejde højt.

 

På Hornbæk Skole er vi ambitiøse omkring alle elevers læring og trivsel – også dem, der har brug for en ekstra hjælpende hånd.

Vores skoles fornemmeste opgave er at give eleverne de bedste læringsoplevelser. Vi vil sammen skabe mangfoldige og varierede fællesskaber, hvor målet er, at ingen skal opleve, at de står alene.

Læs mere om vores skole på https://hornbaek-skole.aula.dk/ Her er der også link til vores facebookside.

Hvis ovennævnte er noget for dig, ser vi frem til at tale med dig og høre mere om, hvad du særligt brænder for.

Ring til afdelingsleder Jeanette Scaglione Jordahn på tlf. 2531 1684 for yderligere information eller aftale om besøg på skolen.
Vi afholder løbende jobsamtaler, men sidste ansøgningsfrist er den 12. april 2021 med ansættelse 1. juni 2021.

Stillingen lønnes efter overenskomsten med indplacering på relevant grundlønstrin. Hertil ydes eventuelt funktions- og kvalifikationsløn efter forhandling på grundlag af Helsingør Kommunes lønpolitik.

Helsingør Kommune kræver, at der indhentes en straffe- og børneattest for den ansøger, der påtænkes ansat, og denne indgår i den samlede afsluttende vurdering.

Du skal sende din ansøgning via kommunens hjemmeside https://www.helsingor.dk/om-kommunen/job-og-uddannelse/ledige-job/