Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Job på skolen

Du er altid velkommen til at søge job på skolen. Send din ansøgning til hornbaekskole@helsingor.dk


Udsendt 8/5-2024: Dansklærer søges til Hornbæk Skole

Vi kan tilbyde dig at blive en del af en kreativ, nysgerrig og engageret personalegruppe, hvor der er højt til loftet, og hvor vi hjælper hinanden.

Vi søger dig, der er læreruddannet og kan undervise i dansk og gerne billedkunst, håndværk & design eller madkundskab. Stillingen er i fase 2 (5.–9. årgang). 

På Hornbæk Skole er vi optaget af, hvordan vi sammen kan udvikle en varieret undervisning, der skaber deltagelsesmuligheder for alle elever. Vi organiserer os i faste årgangsteams, hvor vi udvikler fælles praksis og ser nysgerrighed i forhold til egen praksis som en styrke. 
Vi har et stærkt og velfungerende PLC, hvor du vil deltage i sparring med dygtige vejledere, der tæller både lærere og pædagoger.

På Hornbæk Skole arbejder vi på at udvikle projektbaseret læring som gennemgående arbejdsform. Det sker i samarbejde med Katafonden, hvor vi er én ud af 10 LEAPS-skoler.

Vi er allerede rigtig godt i gang, og du vil blive en del af denne spændende udvikling. 

I indeværende skoleår er halvdelen af skoleårets undervisning organiseret i 4 større tværfaglige projekter, hvor årgangsteamet samarbejder tæt om undervisningen. Da vi netop arbejder projektbaseret og tværfagligt, er det vigtigt, at du - ud over at spille ind med egne fag - også ser en styrke i at bidrage på andre fagområder og i at være en del af et lærende fællesskab. 

Vi arbejder med et inkluderende og anerkendende læringssyn samt med at styrke de professionelles relationskompetence. Det understøtter vi blandt andet gennem en løsningsfokuseret tilgang (LØFT).

På Hornbæk Skole er vi ambitiøse omkring alle elevers læring og trivsel – også dem, der har brug for en ekstra hjælpende hånd. 

Vi tør gøre tingene på nye måder, og vi er optagede af, hvad der giver mening i den konkrete situation. 

Hvis ovennævnte er noget for dig, ser vi frem til at tale med dig og høre mere om, hvad der engagerer dig som lærer, og hvad du er særligt optaget af og hvilke øvrige fag du evt. kan byde ind med.

Læs mere om vores skole på: www.hornbaekskole.dk. Her er der også link til vores facebookside. 

Du er meget velkommen til at ringe til leder af fase 2 Bjarke Willemoes på tlf. 41868263 eller skoleleder Simon Svenstrup 25311682 for yderligere information og meget gerne om aftale om besøg på skolen. 

Sidste ansøgningsfrist er søndag den 26. maj 2024. Vi afholder både løbende samtaler og samtaler den 29. maj mellem kl. 15:00-18:00. 

Ansættelse er senest den 1. august 2024.

Stillingerne er fuld tid og aflønnes efter overenskomsten med indplacering på relevant grundlønstrin. Hertil ydes eventuelt funktions- og kvalifikationsløn efter forhandling på grundlag af Helsingør Kommunes lønpolitik.

Helsingør Kommune kræver, at der indhentes en straffe- og børneattest for den ansøger, der påtænkes ansat, og denne indgår i den samlede afsluttende vurdering.

Du skal sende din ansøgning via kommunens hjemmeside https://www.helsingor.dk/om-kommunen/job-og-uddannelse/ledige-job/


 

 

 

Modtageklasse søger pædagogmedhjælper 

Stillingen er på fuld tid og tidsbegrænset med udløb 31. december 2024 med evt. mulighed for forlængelse.

Vores modtageklasse er for ukrainske børn i 0.-3. klasse, der bor midlertidigt i Hornbæk.

Klassen er på 6-8 børn, der alle er ved at lære det danske sprog og de danske traditioner at kende. Samtidig får de også undervisning i skolens hovedfag.

Vi har fokus på en kreativ og legende tilgang, der kan bygge bro mellem sproget og hverdagen for det enkelte barn. Samtidig arbejder vi med at skabe gode og trygge fællesskaber med mulighed for udvikling og faglig fordybelse.

Modtageklasen har et tæt samarbejde med skolens andre klasser, således at der bygges bro mellem alle børn på skolen og arbejdes frem mod deltagelse i almenklasserne.

Vi har fokus på børnenes ressourcer individuelt og i fællesskab, og vi arbejder med de små succeser, der er hver dag.

Vi har et tæt samarbejde med skolens SFO, hvor vi bygger bro til de aktiviteter som er der. 

Til dagligt er vi to voksne i modtageklassen, men vi samarbejder med lærere og pædagoger i skole og SFO om at skabe en god hverdag. Som ansat i modtageklassen er du en del af skolen PLC, hvor andre kollegaer arbejder med at løse faglige og specialpædagogiske opgaver i skolen.

Vi sætter pris på, at du 

  • tænker i fællesskaber

  • har en anerkendende tilgang til det enkelte barn og forældregruppen

  • samarbejder tæt med dine kolleger om børnenes trivsel og udvikling

  • tænker børneperspektivet ind som en naturlig del af dit arbejde

  • er nysgerrig på praksis og interesseret i at udvikle dig sammen med dine kolleger


Vi glæder os til at høre mere om, hvad du er optaget af.

 

På Hornbæk Skole arbejder vi med en kommunal politik om løsningsfokuseret tilgang, og alle indsatser bygger på en relationel og anerkendende tilgang. Vi er en engageret og initiativrig personalegruppe, og vi glæder os til at høre fra dig. Kom også gerne på besøg.

Vi er ambitiøse omkring alle børns læring og trivsel – også dem, som har brug for en ekstra hjælpende hånd. Vi tør gøre tingene på nye måder, og vi er optagede af, hvad der giver mening i den konkrete situation.

Læs mere om vores skole på www.hornbaekskole.dk Her er der også link til vores facebookside. 

Du er velkommen til at kontakte skoleleder Simon Svenstrup på tlf. 2531 1682 for yderligere information eller aftale om besøg. 

Sidste ansøgningsfrist er mandag den 13. maj. Ansættelse hurtigst muligt eller senest pr. 1. august 2024. Der afholdes løbende samtaler.

Stillingen er på fuld tid og lønnes efter overenskomsten med indplacering på relevant grundlønstrin. Hertil ydes eventuelt funktions- og kvalifikationsløn efter forhandling på grundlag af Helsingør Kommunes lønpolitik.

Helsingør Kommune kræver, at der indhentes en straffe- og børneattest for den ansøger, der påtænkes ansat, og denne indgår i den samlede afsluttende vurdering.

Du skal sende din ansøgning via kommunens hjemmeside www.helsingor.dk