Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

LEAPS - Projektbaseret Læring

LEAPS skole LEAPS 

På Hornbæk Skole har vi gennem de seneste år arbejdet med projektbaseret læring (PBL) i 2-ugers perioderne. I begyndelsen af to ugers perioderne har vi taget afsæt – lavet et Kick-off - i forudbestemte emner, og gennem de to uger har eleverne arbejdet sig ned i detaljen. Alle fag er blevet taget i anvendelse undervejs, og projektugerne er kulmineret med en fremvisning af hvad eleverne har lært gennem de to uger.

Nu går vi skridtet videre. Vi er så heldige, at vi er blevet en del af LEAPS Skolerne (Læring og Engagement gennem Autentiske Projekter med fokus på Science) og kan fortsætte udviklingen af PBL metoden sammen med Katafonden og 11 andre skoler frem til 2026.

Når vi taler om LEAPS, er det altså en videreudvikling af arbejdet med PBL, hvor vi har fokus på af styrke fagenes rolle i vores projektforløb. Målet er, at vi i løbet af de kommende fem år, kommer til at arbejde med projektforløb hele skoleåret.

LEAPS-forkortelsen indikerer at der, i forhold til konceptet, skal holdes fokus på de naturfaglige fag (science, teknologi, engineering og matematik), men på Hornbæk Skole vil vi fortsat have som hovedsigte at arbejde med projektforløb. Vi ønsker fortsat at arbejde med at styrke elevernes engagement og motivation, og Science (naturfagene) vil have en naturlig placering i dette på lige fod med de andre fag.

Hvorfor arbejder vi sådan?

Konkret ønsker vi at skabe større motivation og engagement blandt eleverne ved at lave en undervisning, der tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger, som eleverne selv er med til at formulere, og dermed gøre undervisningen meningsgivende for eleverne.

Der er tale om strukturerede tværfaglige forløb, der tager afsæt i problemstillinger fra den verden, eleverne kender både lokalt og globalt. Der er tale om, at de enkelte fag inddrages for med deres perspektiv at kunne undersøge og analysere problemstillinger og komme med bud på muligheder og løsninger.

Projekterne afsluttes med en fremvisning for relevante aktører, der kan give eleverne feedback på deres arbejdsproces og produkt. Et væsentligt element i forløbene er, at læreprocessen er mindst lige så vigtig som produktet.

Formål

  • At styrke alle elevernes motivation for at lære
  • At forberede eleverne på fremtiden ved at arbejde med det 21. århundredes kompetencer
  • At styrke eleverne innovative og kreative kompetencer
  • At opnå bedre resultater til folkeskolens afgangsprøve
  • At opnå en højere grad af trivsel i den nationale trivselsundersøgelse
  • At skabe større lærertilfredshed gennem meningsfulde samarbejder med kollegaer, elever og samarbejdspartnere
  • At give eleverne handlekompetence

Folkeskoleloven

Arbejdet med LEAPS skal ses i lyset af folkeskolelovens §1. Nedenfor er understreget de bestemmelser i loven, som vi særligt ønsker at fremme med LEAPS og PBL:

Folkeskoleloven § 1

Stk. 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der; forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

For mere information om Kata Fonden og projektbaseret læring se nedenstående link:

www.leapsskoler.dk

Dokumenter

LEAPS forældrefolder

Shape Created with Sketch.