Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Pædagogisk Læringscenter

På Hornbæk Skole har vi fokus på at skabe gode deltagelsesmuligheder i almenundervisningen og trivsel for alle elever. 

Det pædagogiske læringscenter udgøres af vejledere og ressourcepersoner, som samarbejder tæt med skolens øvrige lærere og pædagoger. 

Sammen har vi fokus på læringsmiljøet og udviklingen af den didaktiske og pædagogiske praksis på skolen. Vores udgangspunkt er, at det er helt afgørende for børn og unges skoleliv, deres trivsel og læring, at de oplever at have adgang til skolens fællesskaber og relationer. Det gælder både det faglige og sociale fællesskab. Derfor er vores fokus på fællesskabet og at skabe relevante deltagelsesmuligheder for alle.

Vi er medpraktikere og arbejder med coteaching i forskellige former

Vi afholder ordblindekurset på alle årgange – 2 intensive kurser årligt

Vi laver ordblindetest og i samarbejde med lærerne handleplaner for elever med ordblindhed

Vi bidrager i den tidligere læseundervisning

Vi samarbejder med kommunens psykologiske rådgivning om specialpædagogisk bistand.