Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skolebestyrelsen

Hvad blev der talt om på sidste møde - marts 2024 - Ekstrakt:

Nyt fra elevråd:
Julia og Anna-Victoria fortalte om UTHs arbejde med Temaet ” unges onlineliv” (UTH – unges Talerør helsingør – en slags fælleselevråd)

UTH har fået oplæg fra bla SSP om unges onlineliv og derefter havde de drøftelser der mundede ud i i følgende temaer, som de bla skal arbejde videre med. 

 

Sammen om vores skole
Scenarierne indeholde en nytænkning af specialområdet. Der betyder, at målet er, at alle børn skal gå på den lokale folkeskole. Allerede i år starter alle børn op i 0.klasse, så ingen starter i specialtilbud.

Elever der nu går på specialskole, skal som udgangspunkt ikke sluses tilbage til skolen. 

Drøftelse af digital dannelse i forlængelse af højskoleaften
Mikkel introducerede arbejdsgruppens foreløbige arbejde. 
Debat om principper
Inddrag elever, og elevrådet. 


AC – forslag om at hvis nye principper / retningslinjer skal udrulles, så skal det måske gøres i små bidder, for at sættes fokus på en ting ad gang. 

Arbejdsgruppe skole/hjem meddelelsesbog
Mødet d. 25/1 flyttes til senere

Opfølgning på højskoleaften
skal højskoleaftenen fremover være kædet sammen med et tema / princip, der arbejdes med i bestyrelsen. Beslutning Ja.

Forældrehenvendelse om tunge skoletasker
anbefaling til lærerne på 0-3 årgang om at have fokus på om computere og bøger nogle dage ikke behøver at komme frem og tilbage 

Økonomi:
Skolen er fortsat udenfor budgetmodellen og har en fast tildeling. Der indledes her i starten af året en dialog om skolens placering i budgetmodellen fremadrettet.

Store besparelser på PUK- afskedigelser betyder at der nu er balance i økonomien, men der er måske vigende indmeldte elever. Og det kan så give en økonomisk udfordring

SFO fin balance. Plads til at ansætte en pædagog nu.( flere elever – nuværende og kommende 0. årg)

Skolen – som forventet her de største udfordringer er.

 

Desuden overvejes det om Hornbæk Skole igen skal ind i den fælles økonomimodel. Dette kan evt betyde yderligere økonomiske udfordringer.

Desuden overvejes det om Hornbæk Skole igen skal ind i den fælles økonomimodel. Dette kan evt betyde yderligere økonomiske udfordringer. 
 

Desuden overvejes det om Hornbæk Skole igen skal ind i den fælles økonomimodel. Dette kan evt betyde yderligere økonomiske udfordringer

 

Nyt fra formanden

Refleksion over Borup Skole sagen

Mikkel udtrykker stor tillid til at sager med udadreagerende børn og andet håndteres professionelt. Jævnfør ressourcecenterets besøg på SB-mødet sidste år, der synliggjorde, at vi arbejde meget professionelt. 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKOLEBESTYRELSENS PRINCIPPER:

Det er med stor fornøjelse, at skolebestyrelsen hermed præsenterer ti principper for skolens drift, skole-hjem samarbejdet og den åbne skole.

Principperne skal være med til at tegne skolens mål og værdier udadtil, samtidig med at de skal vejlede skolens daglige ledelse om skolens virksomhed. Principperne er et resultat af et længerevarende arbejde i skolebestyrelsen, hvor vi har ønsket at revidere og nytænke nogle gamle principper for skolens virksomhed, så de kunne understøtte Hornbæk Skoles mission og vision.

Vi håber, at de nye principper vil hjælpe til med at skabe de bedste læringsoplevelser for alle på Hornbæk Skole. Se nedenfor i dokumentarkivet.

MEDLEMMER AF SKOLEBESTYRELSEN PR. 01. 08. 2022

NavnAdresseMobilnummerMailadresse
Formand:
Mikkel FrederiksenSøvænget 1B28 10 01 49mikkel@mikkelf.dk
Næstformand:
Ann Christin Rødal MahrtJohannes Ewaldsvej 3420 25 60 69ac8@outlook.dk
Forældrerepræsentanter:
Lars PedersenBorsholmvænget 520 73 97 87bhv3100@gmail.com
vakant   
Simon B. ChristensenStrædet 631 47 68 77simonbirgerc@gmail.com
vakant   
Robert H. KaufmannSommervej 4 A60 66 60 31robotten82@gmail.com
vakantSauntevej 69 A, Hornbæk cskovsgaardbrun@gmail.com
Forældrerepræsentanter - suppleanter:   
vakant   
Karen Kyndesen Quinlan  karenkyndesen@gmail.com
Medarbejderrepræsentanter:
Vakant   
Vakant   
Skoleleder samt leder af SFO og PUK:
Simon SvenstrupDortevej 6, Espergærde49 28 16 82sis08@helsingor.dk
Viceskoleleder:   
Bjarke WillemoesØstergade 44, Gilleleje41 86 82 63bww37@helsingor.dk
Elevrådsrepræsentanter:
Olivia W. Bendtsen 8.kl  
Ella Rose Sømod9. kl  
Victoria   
Eksterne medlemmer:   
Christian DonatzkyByrådsmedlem cdo11@helsingor.dk
    
    

 


OVERSIGT OVER SKOLEBESTYRELSENS MØDER I 2023/2024:

 

 

Skolebestyrelsens principper og referater fra møder:

 

Dokumenter

2024-03-05 - Møde 5 referat.pdf

Shape Created with Sketch.

Møde 4 referat.pdf

Shape Created with Sketch.

2023-11-16 - Møde 3.pdf

Shape Created with Sketch.

2023-09-19 Møde 2 referat .pdf

Shape Created with Sketch.

Møde 1 referat.pdf

Shape Created with Sketch.

Møde 6 referat.pdf

Shape Created with Sketch.

2023-04-25 møde 5 referat.pdf

Shape Created with Sketch.

2023-01-19 møde 3 referat.pdf

Shape Created with Sketch.

2022-11-22 referat SB møde 2.pdf

Shape Created with Sketch.

2022-08-29 SB møde 1 referat- endeligt.pdf

Shape Created with Sketch.

2022-05-10 møde 6.pdf

Shape Created with Sketch.

2022-01-20 SB møde 4 referat.pdf

Shape Created with Sketch.

2022-03-09 SB møde 5 referat.pdf

Shape Created with Sketch.

2021-11-22 SB møde 3 referat.pdf

Shape Created with Sketch.

2021-10-27 Referat SB møde 2.pdf

Shape Created with Sketch.

2021-08-31 SB referat.pdf

Shape Created with Sketch.

2021-05-18 SB mødereferat.pdf

Shape Created with Sketch.

2021-03-15 SB møde 6 referat.pdf

Shape Created with Sketch.

2021-01-21 SB møde 5 referat.docx_.pdf

Shape Created with Sketch.

2020-12-07 SB møde 4 - referat.pdf

Shape Created with Sketch.

2020-11-11 SB møde 3 referat.pdf

Shape Created with Sketch.

2020-10-07 SB møde 2 referat.pdf

Shape Created with Sketch.

2020-08-24 SB møde 1 .pdf

Shape Created with Sketch.